TOP

 1. vorige
  volgende
  Product 15 of 16
  Dit artikel is op vrijdag, 19 augustus 2016 aan onze catalogus toegevoegd.

  Axiaal ventilator TTV 3900 DAF
  [DAF 3900]

  Prijs incl BTW :  €249,00

  Wilt u dit product huren? Vraag middels het contact formulier vrijblijvend een offerte aan.

  Kwalijke dampen , zoals lasdampen, maar ook het schadelijke kwartsietstof bij bouw- en renovatiewerkzaamheden kunnen met deze handige ventilator worden afgezogen. Een bijkomend voordeel bij het afzuigen van vervuilde lucht uit afgesloten ruimtes is; dat hierdoor onderdruk in de betreffende ruimte ontstaat, waardoor schadelijke stoffen geen aangrenzende ruimtes kunnen vervuilen.


  Specificaties
  Luchtopbrengst 3700 m³/uur

  Max. luchtdruk: 280 Pa

  Aansluitspanning: 230 V / 50 Hz

  Mobiliteit: draagbaar / stapelbaar

  Slangdiameter: Ø 330 mm

  Stofzakdiameter: Ø 300 mm

  Afmetingen: L x B x H 520 x 400 x 500 mm

  Geluidsniveau: max. 85 dB(A) @ 1 mtr
  Beoordelingen

Andere top producten

1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'shop.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '250' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '250' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 5

[TEP STOP]