TOP

 1. vorige
  volgende
  Product 2 of 4
  Dit artikel is op donderdag, 19 juni 2014 aan onze catalogus toegevoegd.

  DD2 Femto
  [DD2 Femto]

  Prijs incl BTW :  €659,45

  Wilt u dit product huren? Vraag middels het contact formulier vrijblijvend een offerte aan.

  De-Dust Femto is een ventilator die waternevel toevoegt aan de lucht. Hierdoor kan bij kleine verbouw en sloopwerkzaamheden de stofoverlast aanzienlijk beperkt worden.


  Specificaties

  Gewicht: 3,5 kg

  Voeding: 230V

  Luchtverbruik: - liter/min

  Wateraansluiting: Gardena

  Waterverbruik: 0 - 18 ltr/uur

  Luchtaansluiting: -

  Bereik: 5 meter

  Luchtcapaciteit: m3/h
  Beoordelingen
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'shop.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '191' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '191' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 5

[TEP STOP]