TOP

 1. vorige
  volgende
  Product 1 of 4
  Dit artikel is op donderdag, 19 juni 2014 aan onze catalogus toegevoegd.

  DD3 Nano
  [DD3 NANO]

  Prijs incl BTW :  €1.984,40

  Wilt u dit product huren? Vraag middels het contact formulier vrijblijvend een offerte aan.

  De-Dust Nano is een ventilator die waternevel toevoegt aan de lucht. Hierdoor kan bij sloopwerkzaamheden de stofoverlast aanzienlijk beperkt worden. De hoeveelheid nevel is handmatig in de stellen waardoor geen wateroverlast kan ontstaan.


  Specificaties

  Luchtopbrengst tot 4500 m³/uur

  Luchtstroom: vrij uitblazend

  Aansluitspanning: 230 V

  Aanbevolen zekering: 10 A

  Mobiliteit: draagbaar

  Waterverbruik: 0 – 90 ltr/uur.

  Bereik: 20 meter
  Beoordelingen
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'shop.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '190' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '190' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 5

[TEP STOP]