TOP

 1. vorige
  volgende
  Product 4 of 4
  Dit artikel is op dinsdag, 08 april 2014 aan onze catalogus toegevoegd.

  Ontvochtiger TTK 655 S
  [TTK 655 S]

  Prijs incl BTW :  €1.747,24

  Wilt u dit product huren? Vraag middels het contact formulier vrijblijvend een offerte aan.

  Deze grootste Trotec mobiele ontvochtiger is geschikt voor het drogen van grotere ruimtes na een waterschade, of voor toepassingen in opslagplaatsen, waterwerken, pompstations enz. De ontvochtiger is standaard voorzien van een urenteller, instelbare hygrostaat en een verstelbare transportbeugel voor eenvoudig transport. Is voorzien van een efficiënte roterende compressor voor een energiezuinige werking, die het ook mogelijk maakt om het apparaat direct na transport, ook als het plat vervoerd is, zonder wachttijd in gebruik te nemen. Door de hoge ontvochtigingscapaciteit is een interne wateropvangbak niet echt efficiënt. Daarom standaard met permanente condenswaterafvoer of optioneel met een ingebouwde condenswaterpomp met een opvoerhoogte van 4 meter.


  Specificaties

  Proceslucht 765 m³/h

  Nominale capaciteit 150 l / 24 uur

  Bij 30°C en 80% relatieve vochtigheid 125 l / 24 uur

  Aansluitspanning 230 V / 50 Hz

  Opgenomen vermogen 1,8 kW

  Afmetingen L x B x H 485 x 605 x 810 mm

  Mobiliteit verrijdbaar

  Min. / max. bedrijfstemperatuur 5 / 32°C

  Ontdooi-inrichting heet-gas

  Aanbevolen zekering 16 A

  Geluidsniveau 56 dB(A)

  Omkasting metaal/kunststof

  Koelgas R407C

  Compressor roterend
  Beoordelingen
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'shop.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '74' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '74' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 5

[TEP STOP]