TOP

 1. vorige
  volgende
  Product 4 of 4
  Dit artikel is op donderdag, 19 juni 2014 aan onze catalogus toegevoegd.

  DD1 Micro
  [DD1 Micro]

  Prijs incl BTW :  €603,79

  Wilt u dit product huren? Vraag middels het contact formulier vrijblijvend een offerte aan.


  Prijs op aanvraag!


  Bij het met een pneumatische hamer verwijderen van voegen uit gemetselde muren, ontstaat veel stof. Om het vrijkomende stof zo goed mogelijk op te vangen heeft Dehaco de De-Dust Micro ontwikkeld. Dit is een persluchtverstuiver van het type BAF/LVM die op de voegenhamer kan worden gemonteerd. Door middel van een 5 meter lange loopslang zuigt de verstuiver water uit een kleine tank.

  De te vernevelen capaciteit hangt sterk af van de hoogte van de voegenhamer ten opzichte van de watertank. Bij gelijke hoogte wordt er bij een belastingsgraad van 100% circa 3 liter water per uur verneveld. Optioneel kan de vernevelaar worden uitgerust met een naaldafsluiter zodat de afname gereduceerd wordt.
  Beoordelingen
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'shop.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '193' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '193' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 5

[TEP STOP]